Actueel notarieel nieuws Notariskantoor Riteco Oldenzaal

Actueel nieuws

Blijf op de hoogte van al het nieuws met korte en bondige berichten uit het notariaat. Handige tips voor zaken op het gebied van huis en hypotheek, ondernemingsrecht of personen- en familierecht.

De wet en alimentatie

De wet en alimentatie

Indien men uit elkaar gaat, kan door één van de echtgenoten aanspraak worden gemaakt op een bijdrage in het levensonderhoud, partneralimentatie.
Waarom je nooit te jong bent voor een testament

Waarom je nooit te jong bent voor een testament

Je bent eigenlijk nooit te jong voor een testament. In de praktijk is het wel zo dat mensen op leeftijd vaak om een andere reden een testament maken dan jongere mensen.
Informatieplicht bij de verkoop van woning

Verkopers van woningen: houd je aan je informatieplicht

Als verkoper van een woning heb je een informatieplicht. Dit betekent dat je de koper moet informeren over alle zaken die invloed kunnen hebben op de waarde van het huis, of een toekomstige verkoop in de weg kunnen zitten.
Samengestelde gezinnen: onvoldoende bewust van de juridische regelingen bij een erfenis

Samengestelde gezinnen: onvoldoende bewust van de juridische regelingen bij een erfenis

Samengestelde gezinnen hebben minder vaak een testament of levenstestament, waardoor er erfrechtelijke problemen kunnen ontstaan.
Wetswijziging: Erkenner krijgt automatisch ouderlijk gezag, samen met de moeder

Wetswijziging: Erkenner krijgt automatisch ouderlijk gezag, samen met de moeder

Vanaf 1 januari 2023 is het verkrijgen van gezag veranderd. Voor deze ouders wordt het gemakkelijker om samen  het gezag te krijgen over de kinderen.
Moet ik de erfenis aanvaarden of juist niet?

Moet ik de erfenis aanvaarden of juist niet?

De manier waarop u als erfgenaam een nalatenschap accepteert, bepaalt of u ook met uw eigen geld rekeningen van de overledene moet betalen. U kunt een erfenis verwerpen, zuiver aanvaarden of beneficiair aanvaarden.
Kind erkennen? Twee keer nadenken!

Kind erkennen? Twee keer nadenken!

Zoals bekend is biologisch ouderschap niet altijd gelijk aan juridisch ouderschap. Erkenning is een manier om wettelijk ouder te worden.
Wat is uw notaris aan u verplicht?

Wat is uw notaris aan u verplicht?

De notaris heeft bij de uitoefening van zijn openbare functie bepaalde verplichtingen. Daarvoor heeft elke notaris een eed afgelegd, waarin hij of zij belooft zich aan een aantal verplichtingen te houden.
Notariskantoor Riteco Oldenzaal - Schenking kort voor overlijden

Schenking kort voor overlijden

oms komen mensen op het slimme idee om vlak voor overlijden nog snel schenkingen te doen, om daarmee erfbelasting te besparen voor de erfgenamen.
Erfbelasting besparen door estate planning

Erfbelasting besparen door estate planning

Een estate planner bekijkt hoe u uw vermogen fiscaal aantrekkelijk kunt overdragen aan uw toekomstige erfgenamen. Daarbij speelt de erfbelasting een belangrijke rol.
Onterving niet altijd de gewenste oplossing

Onterving niet altijd de gewenste oplossing

Onterving komt vaker voor dan men denkt. In de praktijk heeft onterving echter niet altijd het gewenste effect.
Schenken op papier

Schenken op papier

Wilt u vermogen overdragen aan uw kinderen, maar zelf nog de beschikking houden over het vermogen? Lees dan verder.
Heeft u uw UBO's al geregistreerd?

Heeft u uw UBO's al geregistreerd?

Uit een brief van Sigrid Kaag blijkt dat bijna 1 op de 3 entiteiten nog niet haar ultimate beneficial owners (UBO’s) heeft geregistreerd.
De rol van de notaris bij het voorkomen van witwassen

De rol van de notaris bij het voorkomen van witwassen

Bij het oprichten van een rechtspersoon, moet de notaris vaststellen wie de uiteindelijke begunstigden (UBO’s) van die rechtspersoon zijn.
Waarom een hypotheekakte?

Waarom een hypotheekakte?

De meeste mensen die een hypotheek afsluiten of oversluiten, zullen zich niet echt verdiepen in de tekst van de hypotheekakte of waarom deze eigenlijk noodzakelijk is. 
Beoordeling wilsbekwaamheid

Beoordeling wilsbekwaamheid

Wanneer iemand zelfstandig beslissingen kan nemen, noemen we diegene wilsbekwaam. Maar wie beoordeelt of iemand wilsbekwaam is? Is een bepaalde akte of wijziging echt iemands wil? Of de wil van iemand anders?

De onpartijdigheid van de notaris

De onpartijdigheid van de notaris

Een kernwaarde van de notaris is zijn onpartijdigheid. Ook al wordt de opdracht door één partij gegeven, de notaris is verplicht de belangen van alle betrokken partijen te behartigen.
Onbehoorlijk bestuur en strafbaar gedrag voorkomen

Onbehoorlijk bestuur en strafbaar gedrag voorkomen

Elke (sport)vereniging moet aan de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) voldoen en zich laten inschrijven in het UBO-register. Daarnaast gelden er regels voor seksueel overschrijdend gedrag, doping en matchfixing.
De jubelton verdwijnt na dit jaar

De jubelton verdwijnt na dit jaar

De jubelton als belastingvrije schenking aan je kinderen voor de aankoop van een eigen woning verdwijnt definitief! Het volledige bedrag (106.671 euro) belastingvrij schenken kan alleen dit jaar nog!
Samenlevingscontract, geregistreerd partnerschap of trouwen?

Samenlevingscontract, geregistreerd partnerschap of trouwen?

Wilt u uw relatie met uw partner officieel vastleggen? Dan hebt u daarvoor drie mogelijkheden: trouwen, geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract. Wat zijn de verschillen?
Samengestelde gezinnen

Samengestelde gezinnen en een overlijdensverzekering: waar moet u rekening mee houden?

Van inboedelverzekering tot aansprakelijkheidsverzekeringen: in uw leven krijgt u te maken met veel verzekeringen. Ook rondom overlijden worden vaak verzekeringen afgesloten om nabestaanden verzorgd achter te laten
Wat is wilsonbekwaamheid?

Wat is wilsonbekwaamheid?

Misschien heeft u wel eens nagedacht over wat er met u gebeurt als u een ernstig ongeluk krijgt of gaat dementeren. Het kan zijn dat u dan wilsonbekwaam bent. Maar wat betekent wilsonbekwaamheid? Wie kan u wilsonbekwaam verklaren?
Familie onterven? Zelf bepalen waar je erfenis terecht komt?

Familie onterven? Zelf bepalen waar je erfenis terecht komt?

Bij niet iedereen staat de familie op nummer één, maar in het huidige erfrecht zijn de mogelijkheden tot onterven beperkt. Zo kun je bijvoorbeeld je kinderen onterven, maar behouden zij nog wel altijd recht op hun zogenaamde 'legitieme portie'.
Handelen met de eigen BV vergt nauwkeurigheid

Handelen met de eigen BV vergt nauwkeurigheid

Welke belangen spelen er als de directeur-grootaandeelhouder (DGA) met zijn eigen BV handelt? In welke mate is het eigen belang daarbij aan de orde?
Scheiding, vergeet de hypotheek niet!

Scheiding, vergeet de hypotheek niet!

Bij het maken van afspraken rond een scheiding hebben ex-partners veel aan hun hoofd. Op notariskantoren komen we vaak tegen dat men iets is vergeten, en dat is de hypotheek.
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

Sinds juli 2021 geldt er een nieuwe wet voor alle verenigingen en stichtingen, van groot tot klein - de WBTR. Maar wat houdt deze wet nou eigenlijk in en waarvoor is deze bedoeld?
Notaris, toegevoegd Notaris of kandidaat-Notaris?

Notaris, toegevoegd Notaris of kandidaat-Notaris?

ij Notariskantoor Riteco werken soms drie ‘soorten’ notarissen. Naast de Notaris zelf, komt u soms ook de toegevoegde Notaris of kandidaat-Notaris tegen. Maar wat is nu precies het verschil?
Vrijstellingen voor schenkingen en erfenissen in 2022

Vrijstellingen schenkingen en erfenissen in 2022

Ieder jaar worden op fiscaal gebied veranderingen doiorgevoerd. Zo gaan in 2022 onder meer de vrijstellingen voor schenkingen en erfenissen iets omhoog, zoals elk jaar.
Nieuwe kabinet gaat jubelton afschaffen

Nieuwe kabinet gaat jubelton afschaffen

Na een lang formatieproces is Het nieuwe kabinet gaat vanaf 10 januari van start en in het nieuwe regeerakkoord staan belangrijke wijzigingen met betrekking tot de woningmarkt.
Levenstestament biedt oplossing, of toch niet?

Levenstestament biedt oplossing, of toch niet?

De term ‘levenstestament’ hoor je tegenwoordig veel. Het levenstestament is eigenlijk gewoon een algemene volmacht. Mensen laten een dergelijke volmacht vaak maken om te zorgen dat een ander hun zaken kan behartigen als ze het zelf niet meer kunnen.
Nog dit kalenderjaar een belastingvrije schenking doen?

Nog dit kalenderjaar een belastingvrije schenking doen?

Heeft u nog geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om dit jaar belastingvrij te schenken? Dan heeft u nog tot het einde van het jaar de tijd!
Bedrijfsopvolgingsregeling ook mogelijk bij verhuur pand

Bedrijfsopvolgingsregeling ook mogelijk bij verhuur pand

In het algemeen is de bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing op vennootschappen die onroerend goed verhuren. Echter, ook hier zijn uitzonderingen mogelijk.

Uitkoop ex-partner beter geregeld

Uitkoop ex-partner beter geregeld

Uit elkaar gaan kost tranen, moeite en veel geregel. Daar komt nog bij dat het ook niet eenvoudig is om – als u beiden eigenaar bent van de echtelijke woning – uw ex-partner uit te kopen als u in het huis wilt blijven wonen. Overwaarde van het huis levert daarbij de nodige problemen op.
Afwegingen bij een mantelzorgwoning.

Afwegingen bij een mantelzorgwoning

Een mantelzorgwoning is een uitkomst voor ouders die daarmee in de directe omgeving van één van hun kinderen kunnen wonen. Er zijn drie mogelijkheden die in de meeste gevallen benut kunnen worden zonder omgevingsvergunning.
Testament maken, regels en procedures

Testament maken, regels en procedures

Het is bekend dat veel mensen de tijd nemen alvorens ze de notaris bellen om een afspraak te maken voor hun testament. Maar als de stap naar de notaris is gezet, is het ook belangrijk om rustig de tijd te nemen alvorens het testament te gaan tekenen, en alle procedures in acht te nemen.
Eigen woning en niet-samenlevende partners

Eigen woning en niet-samenlevende partners

Sinds de eeuwwisseling hoeven echtgenoten niet meer samen te wonen op hetzelfde adres. Voor trouwlustigen die ieder hun eigen vrijheid wilden behouden was de nieuwe regeling een uitkomst.
Hoe oud is uw testament?

Hoe oud is uw testament?

Een testament maak je niet voor de rest van je leven. Partners kunnen komen en gaan, kinderen, schoonkinderen of familieleden raken uit de gratie en ook de wet of uw vermogen kan veranderen.
Statutaire onbevoegdheid bestuur

Statutaire onbevoegdheid bestuur

Of statuten van een vereniging, stichting of bv rechtsgeldig zijn aangepast, hangt in sterke mate af van wat daarover in de voorafgaande versie van de statuten was vastgelegd.
Minderheidsaandeelhouders tegenover meerderheidsaandeelhouder

Minderheidsaandeelhouders tegenover meerderheidsaandeelhouder

‘Levenstestament’ is de moderne naam voor een algemene volmacht. De algemene volmacht stelt iemand anders in staat om voor u te zorgen, als u dat zelf niet meer kan.
Levenstestament niet altijd geaccepteerd

Levenstestament niet altijd geaccepteerd

‘Levenstestament’ is de moderne naam voor een algemene volmacht. De algemene volmacht stelt iemand anders in staat om voor u te zorgen, als u dat zelf niet meer kan.
Notaris treedt ook op als mediator

Notaris treedt ook op als mediator

Veel mensen kennen de notaris van de aankoop van hun huis, een hypotheek of testament. Het is minder bekend dat de notaris ook geregeld als mediator optreedt.
Fiscale gevolgen bij tweede huis

Fiscale gevolgen bij tweede huis

Bent u in het bezit van een tweede huis? Dan wordt het bezit daarvan belast in box 3, de box waarin ook uw spaargeld wordt belast.
De familiehypotheek

De familiehypotheek

Wie geld wil lenen bij de bank moet aan strenge voorwaarden voldoen. Soms kunnen ouders uitkomst bieden met behulp van een familiehypotheek.
samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap

Wat zijn de verschillen tussen een samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap

Voor een samenlevingscontract moet je naar de notaris. Voor een geregistreerd partnerschap moet je in eerste instantie naar de ambtenaar van de burgerlijke stand én daarna nog naar de notaris voor de partnerschapsvoorwaarden.
Bewind en Alimentatie

Bewind en Alimentatie

In testamenten nemen ouders regelmatig een bewindregeling op. Meestal is het hun bedoeling om de kinderen pas op latere leeftijd de beschikking te geven over de erfenis.
Kinderloos en geen testament? Denk aan de rampenclausule!

Kinderloos en geen testament? Denk aan de rampenclausule!

Veel gehuwde en kinderloze stellen verkeren in de veronderstelling dat zij geen testament nodig hebben. ‘We zijn volgens de wet toch al elkaars erfgenaam?’.
Samenwoner kreeg investering in gezamenlijke woning niet terug

Samenwoner kreeg investering in gezamenlijke woning niet terug

Samenwoners met een gezamenlijke woning regelen meestal in hun samenlevingscontract hoe zij de maandelijkse kosten van hun huis betalen.
Privé aansprakelijkheid bestuurder BV ligt altijd op de loer

Privé aansprakelijkheid bestuurder BV ligt altijd op de loer

Vaker dan gedacht komt het voor dat bestuurders / oprichters van een BV overeenkomsten aangaan, waarvan al bij voorbaat twijfelachtig is of de BV die kan nakomen.

Wie betaalt de huishoudkosten?

Wie betaalt de huishoudkosten?

Doet één van jullie de boodschappen en betaalt de ander de vaste lasten? Of pinnen jullie alle huishoudkosten van een gezamenlijke rekening?
Door Linkedin profiel aangemerkt als feitelijk bestuurder

Door Linkedin profiel aangemerkt als feitelijk bestuurder

Wees voorzichtig met het profileren van uzelf op Linkedin. Bij gebruik van de aanduiding ‘directeur’ kunt u zomaar juridisch verantwoordelijk worden als feitelijk bestuurder van een onderneming.
Stichting of Fonds op Naam?

Stichting of Fonds op Naam?

Veel mensen dromen ervan: ooit nog eens een eigen stichting oprichten, en daarmee doelen nastreven die hen na aan het hart liggen.
Minderjarige wil nalatenschap verwerpen

Minderjarige wil nalatenschap verwerpen

Krijgt u een erfenis en weet u zeker dat de erfenis negatief is? Of wilt u de hele rompslomp met de afwikkeling van een erfenis of schuldeisers niet? Dan is het mogelijk om de erfenis te verwerpen.
Gevangenisstraf na misbruik volmacht

Gevangenisstraf na misbruik algemene volmacht

Heeft u er al eens over nagedacht wie uw belangen zou kunnen behartigen als u niet meer wilsbekwaam bent? Veel mensen laten om die reden bij de notaris een algemene volmacht of levenstestament opmaken.
Notariskantoor Riteco Oldenzaal - Overlijdensrisicoverzekering hypotheek

Overlijdensrisicoverzekering hypotheek is rust voor uw erfgenamen

Wordt bij overlijden het afbetalen van uw hypothecaire lening een ondraaglijke last voor uw erfgenamen? U kunt het voorkomen.
Notariskantoor Riteco Oldenzaal - Samenwoonpartner niet aangemeld voor pensioen

Samenwoonpartner niet aangemeld voor pensioen

Bent u gehuwd of geregistreerd partner? Dan is in de wet vastgelegd dat u recht heeft op elkaars pensioenopbouw bij scheiding en overlijden.
Notariskantoor Riteco Oldenzaal - Aansprakelijkheid woningschuld

Aansprakelijkheid woningschuld betekent nog geen draagplicht

Voor samenwoners die 50/50 eigenaar zijn van hun huis en uit elkaar gaan, ontstaat de vraag wie door de bank op de hypotheekschuld kan worden aangesproken.
Notariskantoor Riteco Oldenzaal - Gezamenlijk executeur?

Gezamenlijk executeur?

Veel mensen twijfelen bij de vraag wie ze als executeur willen opnemen in hun testament. De executeur is degene de na overlijden uw nalatenschap regelt.
Notariskantoor Riteco Oldenzaal - Erfgenamen reageren niet

Erfgenamen reageren niet

Als meerdere personen samen erfgenaam zijn in een nalatenschap, moeten ze ook allemaal meewerken aan de afwikkeling van de erfenis, en hun handtekening zetten.
Notariskantoor Riteco Oldenzaal - Levenstestament voldoet niet altijd

Levenstestament voldoet niet altijd

Inmiddels weten veel mensen in Nederland dat het maken van een levenstestament verstandig kan zijn. Met een levenstestament geeft u tijdens leven al volmacht aan een vertrouwd persoon.
Notariskantoor Riteco Oldenzaal - Overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting betalen bij aandeel in beleggingsmaatschap

Beleggen in onroerend goed is in trek. Zie ook de vele advertenties daarover in de bladen. Lucratieve rendementen in het vooruitzicht.
Notariskantoor Riteco Oldenzaal - Herbenoeming bij verloop bestuurstermijn mogelijk

Herbenoeming bij verloop bestuurstermijn mogelijk

De regels rond zittingstermijnen van bestuurders in vereniging en stichtingen worden nogal eens minder goed nageleefd. Dat kan leiden tot vervelende onderlinge verhoudingen.
Notariskantoor Riteco Oldenzaal - Geldlening aan kind vastleggen

Geldlening aan kind vastleggen

Het komt regelmatig voor dat ouders geld lenen aan hun kinderen. Als die lening niet op papier wordt vastgelegd leidt dat bij overlijden van de ouders vaak tot problemen.
Notariskantoor Riteco Oldenzaal - Kosten van verbouwing

Kosten van verbouwing goed geregeld in samenlevingscontract

Samenwoners die hun huis gaan verbouwen, betalen de verbouwingskosten niet altijd ieder voor de helft. Zolang ze samen van hun huis genieten leidt dat meestal niet tot problemen.
Notariskantoor Riteco Oldenzaal - Verenigingen van Eigenaars

VvE’s hebben moeite met verlenen van exclusieve rechten

Voor Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) en hun besturen is het soms ingewikkeld om bepaalde besluiten te nemen. Een voorbeeld daarvan is het nemen van besluiten over het al dan niet toekennen van exclusieve rechten.
NEEM CONTACT MET ONS OP

Maak een vrijblijvende afspraak

Wij maken graag tijd voor een vrijblijvend persoonlijk gesprek bij ons op kantoor of bij u thuis. Ook afspraken buiten de reguliere openingstijden zijn geen probleem.

Neem telefonisch contact op via 0541-723971 
of via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Notaris Riteco Oldenzaal is aangesloten bij de  Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Notariskantoor Riteco is aangesloten bij de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN)
Notariskantoor Riteco is als gecertificeerd lid aangesloten bij de Nederlandse Organisatie voor Executeurs (NOVEX)
Notariskantoor Riteco is een gecertificeerd SCE executeur van de Stichting Certificering Executeurs (SCE)

Privacyverklaring - Algemene voorwaardenSitemap - © Alle rechten voorbehouden