Skip to main content

 

Actueel notarieel ondernemingsrecht nieuws Notariskantoor Riteco Oldenzaal

Actueel nieuws ondernemingsrecht

Blijf op de hoogte van al het nieuws met korte en bondige berichten uit het notariaat.

Wat is uw notaris aan u verplicht?

De notaris heeft bij de uitoefening van zijn openbare functie bepaalde verplichtingen. Daarvoor heeft elke notaris een eed afgelegd, waarin hij of zij belooft zich aan een aantal verplichtingen te houden.

Heeft u uw UBO's al geregistreerd?

Uit een brief van Sigrid Kaag blijkt dat bijna 1 op de 3 entiteiten nog niet haar ultimate beneficial owners (UBO’s) heeft geregistreerd.

De rol van de notaris bij het voorkomen van witwassen

Bij het oprichten van een rechtspersoon, moet de notaris vaststellen wie de uiteindelijke begunstigden (UBO’s) van die rechtspersoon zijn.

De onpartijdigheid van de notaris

Een kernwaarde van de notaris is zijn onpartijdigheid. Ook al wordt de opdracht door één partij gegeven, de notaris is verplicht de belangen van alle betrokken partijen te behartigen.

Onbehoorlijk bestuur en strafbaar gedrag voorkomen

Elke (sport)vereniging moet aan de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) voldoen en zich laten inschrijven in het UBO-register. Daarnaast gelden er regels voor seksueel overschrijdend gedrag, doping en matchfixing.

Handelen met de eigen BV vergt nauwkeurigheid

Welke belangen spelen er als de directeur-grootaandeelhouder (DGA) met zijn eigen BV handelt? In welke mate is het eigen belang daarbij aan de orde?

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

Sinds juli 2021 geldt er een nieuwe wet voor alle verenigingen en stichtingen, van groot tot klein - de WBTR. Maar wat houdt deze wet nou eigenlijk in en waarvoor is deze bedoeld?

Notaris, toegevoegd Notaris of kandidaat-Notaris?

ij Notariskantoor Riteco werken soms drie ‘soorten’ notarissen. Naast de Notaris zelf, komt u soms ook de toegevoegde Notaris of kandidaat-Notaris tegen. Maar wat is nu precies het verschil?

Bedrijfsopvolgingsregeling ook mogelijk bij verhuur pand

In het algemeen is de bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing op vennootschappen die onroerend goed verhuren. Echter, ook hier zijn uitzonderingen mogelijk.

Statutaire onbevoegdheid bestuur

Of statuten van een vereniging, stichting of bv rechtsgeldig zijn aangepast, hangt in sterke mate af van wat daarover in de voorafgaande versie van de statuten was vastgelegd.

Minderheidsaandeelhouders tegenover meerderheidsaandeelhouder

‘Levenstestament’ is de moderne naam voor een algemene volmacht. De algemene volmacht stelt iemand anders in staat om voor u te zorgen, als u dat zelf niet meer kan.

Privé aansprakelijkheid bestuurder BV ligt altijd op de loer

Vaker dan gedacht komt het voor dat bestuurders / oprichters van een BV overeenkomsten aangaan, waarvan al bij voorbaat twijfelachtig is of de BV die kan nakomen.

Door Linkedin profiel aangemerkt als feitelijk bestuurder

Wees voorzichtig met het profileren van uzelf op Linkedin. Bij gebruik van de aanduiding ‘directeur’ kunt u zomaar juridisch verantwoordelijk worden als feitelijk bestuurder van een onderneming.

Stichting of Fonds op Naam?

Veel mensen dromen ervan: ooit nog eens een eigen stichting oprichten, en daarmee doelen nastreven die hen na aan het hart liggen.

Overdrachtsbelasting betalen bij aandeel in beleggingsmaatschap

Beleggen in onroerend goed is in trek. Zie ook de vele advertenties daarover in de bladen. Lucratieve rendementen in het vooruitzicht.

Herbenoeming bij verloop bestuurstermijn mogelijk

De regels rond zittingstermijnen van bestuurders in vereniging en stichtingen worden nogal eens minder goed nageleefd. Dat kan leiden tot vervelende onderlinge verhoudingen.

VvE’s hebben moeite met verlenen van exclusieve rechten

Voor Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) en hun besturen is het soms ingewikkeld om bepaalde besluiten te nemen. Een voorbeeld daarvan is het nemen van besluiten over het al dan niet toekennen van exclusieve rechten.

Uitgetreden vennoot is aansprakelijk voor huurachterstand die is ontstaan na zijn uittreding

Wie als vennoot uit een vennootschap onder firma uittreedt, is daarmee niet zonder meer ook van alle verplichtingen af.

BV biedt meer bescherming dan eenmanszaak

Steeds meer ondernemers stappen over van de rechtsvorm eenmanszaak naar een BV-structuur. Echter, de BV heeft niet alleen voordelen ten opzichte van de eenmanszaak.

Bestuurders verenigingen en stichtingen ook inschrijven in UBO-register

Sinds eind september moeten rechtspersonen en personenvennootschappen hun uiteindelijk belanghebbende(n) inschrijven in het UBO-register.
NEEM CONTACT MET ONS OP

Maak een vrijblijvende afspraak

Wij maken graag tijd voor een vrijblijvend persoonlijk gesprek bij ons op kantoor of bij u thuis. Ook afspraken buiten de reguliere openingstijden zijn geen probleem.

Neem telefonisch contact op via 0541-723971 
of via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.